Home > Contact

 • Contact information:

  MATEC PANEL VINA

  Address: 1111 Giai Phong Stress, Thinh Liet Ward, Hoang Mai District, Hanoi City 
  Hotline:
  0903 246 111  
  Tel: (84-4) 6288 4782  - Fax: (84-4) 62884781
  Email:
  matecpanel@gmail.com

  *Click vào hình ảnh bản đồ để truy cập Google maps tìm đường đến Matec Panel Vina

   
 • Contact Information